TALAŞ SANTRİFÜJ SİSTEMİ


İmalattan çıkan talaşların içerisindeki sıvının talaştan ayrıştırılması için kullanılan ünitelerdir. Bu üniteler talaşla birlikte atılan sıvıları geri kazandırarak imalat sırasında oluşan sıvı kaybını büyük oranda azaltır. Bu sayede çevreyi kirleten en önemli faktörlerden birisi olan atık sıvı geri kazanılmış olur. Talaşın kuru halde uzun süre stoklanmasını ve sevkiyatını sağlar. Talaş santrifüjü talaş şekli ve ebatları dikkate alınarak imal edilir.

NO ÜRÜN/ Product KAPASİTE / Capacity
1 Talaş Kovası / Chip Cart 0,6 m³
2 Talaş Asansörü / Elevator  300 kg
3 Helezonlu Talaş Bunkeri / Hopper with  spiral spring  3 m³
4 Talaş Santrifüjü / Chip centrifuge 350-700 kg/h(çelik/steel) / 100-350 kg/h(aluminyum/al.) / 250-500 /al.) kg/h(dökme demir /cast iron)
5 Santrifüj Çıkış Konveyörü / Centrifuge Outlet Conveyor 700 kg/h – talaş/chip