astor-talas-santrifuj-sistemiTALAŞ SANTRİFÜJ SİSTEMİ

İmalattan çıkan talaşların içerisindeki sıvının talaştan ayrıştırılması için kullanılan ünitelerdir. Bu üniteler talaşla birlikte atılan sıvıları geri kazandırarak imalat sırasında oluşan sıvı kaybını büyük oranda azaltır. Bu sayede çevreyi kirleten en önemli faktörlerden birisi olan atık sıvı geri kazanılmış olur. Talaşın kuru halde uzun süre stoklanmasını ve sevkiyatını sağlar. Talaş santrifüjü talaş şekli ve ebatları dikkate alınarak imal edilir.

AST700 STANDART TALAŞ KURUTMA SİSTEMİ
AST700 STANDARD CHIP DRYING SYSTEM
NOÜRÜN/ ProductKAPASİTE / Capacity
1Talaş Kovası / Chip Cart0,6 m³
2Talaş Asansörü / Elevator 300 kg
3Helezonlu Talaş Bunkeri / Hopper with  spiral spring 3 m³
4Talaş Santrifüjü / Chip centrifuge350-700 kg/h(çelik/steel) / 100-350 kg/h(aluminyum/al.) / 250-500 /al.) kg/h(dökme demir /cast iron)
5Santrifüj Çıkış Konveyörü / Centrifuge Outlet Conveyor700 kg/h - talaş/chip